Skip to main content

Lập trình Web căn bản

Về khóa học

Đây là một dự án do phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo AILAB thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trung tâm Hoa Kỳ, Lãnh sự quán Hoa Kỳ TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức

Mục tiêu của khóa học

- Cung cấp kiến thức lập trình nền tảng và kỹ năng cần thiết để có thể xây dựng các ứng dụng Web đơn giản.
- Rèn luyện và phát triển kỹ năng lập trình và tư duy logic.

Đối tượng của khóa học

Học sinh cấp 2, cấp 3 và sinh viên Đại học có khả năng tư duy, sử dụng thành thạo máy vi tính

Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc về khóa học, xin vui lòng liên hệ email vnsigma.python01@gmail.com

Giảng viên

Course Staff Image #1

ThS Cao Xuân Nam

Giảng viên khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Course Staff Image #2

Hoàng Trung Hiếu

Sinh viên chương trình Cử nhân Tài năng khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Enroll