Skip to main content

Lập trình Python căn bản - 18/10

Về khóa học

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, thông dịch, hướng đối tượng, đa mục đích và cũng là một ngôn ngữ lập trình động. Cú pháp của Python là khá dễ dàng để học và ngôn ngữ này cũng mạnh mẽ và linh hoạt không kém các ngôn ngữ khác trong việc phát triển các ứng dụng. Python hỗ trợ mẫu đa lập trình, bao gồm lập trình hướng đối tượng, lập trình hàm và mệnh lệnh hoặc là các phong cách lập trình theo thủ tục. Python không chỉ làm việc trên lĩnh vực đặc biệt như lập trình web, và đó là tại sao ngôn ngữ này là đa mục đích bởi vì nó có thể được sử dụng với web, enterprise, 3D CAD, …

Đây là một dự án do phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo AILAB thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trung tâm Hoa Kỳ, Lãnh sự quán Hoa Kỳ TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức

Mục tiêu của khóa học

- Cung cấp kiến thức lập trình nền tảng và kỹ năng cần thiết để có thể xây dựng các ứng dụng đơn giản bằng Python – một ngôn ngữ lập trình cấp cao, thông dịch, hướng đối tượng và đa mục đích.
- Rèn luyện và phát triển kỹ năng lập trình và tư duy logic.
- Xây dựng nền tảng cơ bản vững chắc trong ngôn ngữ lập trình Python tạo tiền đề cho việc học các kiến thức lập trình nâng cao, lập trình web, lập trình trí tuệ nhân tạo.

Đối tượng của khóa học

Học sinh cấp 2, cấp 3 và sinh viên Đại học có khả năng tư duy, sử dụng thành thạo máy vi tính

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn có thể

- Sử dụng các cấu trúc trong ngôn ngữ lập trình Python để xây dựng ứng dụng
- Nắm vững và sử dụng các kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp để giải quyết các bài toán.
- Sử dụng các thư viện Number, String để xử lý số, chuỗi.
- Làm việc với List để lưu trữ và xử lý danh sách các phần tử.
- Tạo và sử dụng các phương thức giúp tái sử dụng code.
- Nắm vững kiến thức Python nền tảng, dễ dàng tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình khác như C++, C#, PHP, Java… cũng như học các kiến thức lập trình nâng cao như web, trí tuệ nhân tạo…

Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc về khóa học, xin vui lòng liên hệ email vnsigma.python01@gmail.com

Giảng viên

Course Staff Image #1

ThS Cao Xuân Nam

Giảng viên khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Course Staff Image #2

Hoàng Trung Hiếu

Sinh viên chương trình Cử nhân Tài năng khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Enroll